Sanayi Yatırımlarında Destek ve Teşvik Programları

'Sanayi Yatırımlarında Destek ve Teşvik Programları

15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı1 ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ2 ile belirlenmiştir. Türkiye'nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan Yatırım Teşvik Programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;

  • Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
  • Üretimi ve istihdamı artırmak
  • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,
  • Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
  • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
  • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek, amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir

Yatırım Teşvik Programının sağladığı destekler, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra müracaat edilmek suretiyle teşvik belgesine bağlanan tüm yatırımlar için geçerli olacaktır. Yatırıma başlanılmış olması için, yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (50 milyon TL ve üzeri yatırımlarda en az 5 milyon TL) harcama yapılmış olması gerekmektedir.

1.1. Teşviklerde Sunulan Destek Unsurları 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

  1. Genel Teşvik Uygulamaları
  2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları
  3. Öncelikli Yatırımların Teşviki 4-Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
  4. Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamalar ve bu uygulamalar kapsamında sunulan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

19-03-2018 1.2313 defa görüntülendi.
Sosyal Medya Hesaplarımız
  0(216) 469 46 98
  0(216) 469 46 98